Có những trẻ em cần sự giúp đỡ đặc biệt

Có những trẻ em cần sự giúp đỡ đặc biệt

hanashi 07/06/2016 725

Có những trường hợp cha mẹ cảm thấy khó khăn trong trường hợp nuôi dạy con khi trẻ "gặp khó khăn trong giao tiếp bằng ngôn ngữ" "nghịch ngợm, hiếu động không lúc nào chịu ngồi yên"...Đó có thể là vấn đề riêng của từng trẻ, nhưng cũng có khả năng trẻ bị mắc chứng tăng động giảm chú ý (LD.ADHD). Đây là chứng bệnh bẩm sinh chứ không phải là do cách nuôi dạy trẻ. Nếu như bạn lo lắng về sự phát triển của trẻ, đừng chịu đựng đau khổ một mình mà hãy chia sẻ với các chuyên gia ở các trung tâm tư vấn địa phương càng sớm càng toosrt. Bằng cách phát hiện sớm và tiếp nhận lời khuyên của các chuyên gia và tiến hành các biện pháp hiệu quả, có thể cải thiện được tình hình khó khăn trẻ đang mắc phải.

Ngoài ra, chính phủ cũng thiết lập website cung cấp thông tin giáo dục và địa chỉ tư vấn về vấn đề khuyết tật trong phát triển của trẻ nhằm khai sáng sự hiểu biết cho người dân nói chung và những người làm công tác giáo dục trẻ khuyết tật nói riêng. 

Khuyết tật về sự phát triển là gì?

Ở đây, khuyết tật phát triển được giải thích dựa vào các quy định trong "Luật trợ giúp người khuyết tật phát triển của Nhật Bản"

Việc biết được trẻ em khuyết tật được phân loại vào nhóm nào là rất quan trọng, nhưng hiểu biết về cách ứng phó có hiệu quả dựa trên đặc tính cơ bản của sự khuyết tật đó còn quan trọng hơn.

1. LD (Khuyết tật học tập: Learning Disabilities)

LD chỉ tình trạng trẻ không chậm phát triển về mặt trí tuệ nói chung, nhưng trong các năng lực như nghe, nói, đọc, viết, tính toán, suy luận thì thể hiện sự khó khăn trông thấy đối với việc học tập và sử dụng các đồ vật nhất định.

Nguyên nhân được cho là khuyết tật chức năng nào đó ở hệ thần kinh trung ương như não bộ. Các khuyết tật như khuyết tật thị giác, yêu tố môi trường không phải là nguyên nhân trực tiếp.

2. ADHD (Tăng động giảm chú ý: Attention - Deficit/ Hyperactivity Disorder)

ADHD là khuyết tật trong năng lực chú ý và tính hiếu động theo độ tuổi hoặc là khuyết tật của hành động có cả hai đặc trưng này, gây khó khăn trong việc học tập và hoạt động xã hội. Triệu chứng được biểu hiện trước khi trẻ 7 tuổi và tình trạng đó sẽ tiếp tục. Người ta cho rằng nguyên nhân là do chức năng nào đó ở hệ thần kinh trung ương  như não bộ gặp vấn đề.

3. Tự kỷ

Chứng tự kỷ thường được trẻ biểu hiện ra trước khi trẻ lên 3 tuổi, là khuyết tật hành động với đặc trưng là sự khó khăn trong hình thành mối quan hệ xã hội với người khác, chậm phát triển ngôn ngữ, có mối quan tâm, hứng thú hẹp và rất nhạy cảm với thứ nhất định nào đó. Người ta cho rằng, nguyên nhân của khuyết tật này là do chức năng nào đó ở hệ thần kinh trung ương như não gặp vấn đề.

Trong các chứng tự kỷ, người ta gọi chứng tự kỷ không đi kèm với sự chậm phát triển trí tuệ là "tự kỷ chức năng cao". Bên cạnh đó, chứng bệnh hội chứng rối loạn tự kỷ (Asperger Syndrome) cũng có đặc trưng thể hiện ở sự khó khăn trong hình thành mối quan hệ xã hội với người khác, có mối quan tâm và hứng thú hẹp, có sự nhảy cảm đặc biệt với những vật nhất định nhưng nó không đi kèm với sự chậm phát triển về trí tuệ và ngôn ngữ.

* Người ta cũng gọi các khuyết tật có đặc trưng trùng khớp với chứng tự kỷ là khuyết tật phát triển ở nghĩa rộng hay hội chứng rối loạn phổ tự kỷ (Autistic Spectrum Disorder)

* Hội chứng rối loạn phổ tự kỷ là tên gọi để mô tả một nhóm các hội chứng rối loạn thâm nhập toàn bộ sự phát triển với khuyết điểm chủ yếu trong quan hệ giao tiếp, truyền đạt ý tưởng, khả năng sinh hoạt và niềm vui hạn hẹp.

Còn tiếp

Trích "Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản"

Bài trước: http://www.nhatkyconcung.com/day-con-phong-cach-nhat/quy-tac-trong-gia-dinh.html#.V1autDV97IU